CentriRezultati merenja koncentracije polena

Prognoza UV indeksa

Članovima srpskog lekarskog društva

Javne nabake

Usluge

Zavod za javno zdravlje Sombor vrši sledeće usluge :

Usluge mikrobiološke laboratorije

spisak usluga

Usluge odseka dezinfekcije, deratizacije, dezinsekcije

spisak usluga

Dezinfekcija

 • DZF orošavanjem prostora
 • DZF bušenih i kopanih bunara (ručna pumpa u individualnom dvorištu)
 • DZF kućnih vodovoda sa čišćenjem hidrofora
 • DZF kućnih vodovoda
 • DZF javnih bušenih bunara
 • DZF centralnog vodovoda
 • DZF vodovodne mreže stambene zgrade
 • Čišćenje i dzf hidrofora centralnih vodovoda,bazena (sabirnih) vode za piće
 • Čišćenje i dzf bazena za kupanje (privatnih)
 • Čišćenje i dzf bazena za kupanje (javni)
 • DZF tankova vode za piće (brod,cisterne…)
 • Čišćenje i dzf vodotornja

Dezinsekcija

 • DZS objekta
 • DZS otvorenih površina

Deratizacija

 • DRT objekta
 • DRT otvorenih površina

ODSEK DEZINFEKCIJE, DERATIZACIJE, DEZINSEKCIJE