CentriRezultati merenja koncentracije polena

Prognoza UV indeksa

Članovima srpskog lekarskog društva

Javne nabake

Unutrašnja organizacija Zavoda

Organizaciona struktura Zavoda definisana je Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Zavoda za zaštitu zdravlja Sombor. Ovim dokumentom definisane su organizacione jedinice i rukovođenje u Zavodu.

 1. Centar za promociju zdravlja, analizu planiranje i organizaciju zdravstvene zaštite, informatiku i biostatistiku u zdravstvu
  • odsek za promociju zdravlja
  • odsek za analizu, planiranje i organizaciju zdravstvene zaštite
  • odsek za biostatistika
  • odsek za informatiku
 2. Centar za kontrolu i prevenciju bolesti
  • odsek za zarazne bolesti
  • odsek za nezarazne bolesti
 3. Centar za higijenu i humanu ekologiju
  • odsek higijena i zaštita životne sredine
   • jedinica za komunalnu higijenu
   • jedinica za školsku higijenu
   • jedinica za higijenu ishrane sa savetovalištem za ishranu
   • jedinica za zaštiti životne sredine
  • odsek hemijske laboratorije
   • jedinica za sanitarnu hemiju
   • jedinica za ekotoksikologiju
  • odsek DDD
   • jedinica za dezinfekciju
   • jedinica za dezinsekciju
   • jedinica za deratizaciju
 4. Centar za mikrobiologiju
  • odsek sanitarne mikrobiologije
  • odsek kliničke bakteriologije
  • odsek imunoserologije
  • odsek paratizologije sa mikologijom
  • odsek kontrole kvaliteta i pripremanja hranljivih podlga
 5. Služba za pravne, ekonomsko-finansijske, tehničke i druge slične poslove
  • odsek za pravne i opšte poslove
   • jedinica za tehničke poslove
  • odsek za ekonomsko-finansijske poslove