CentriRezultati merenja koncentracije polena

Prognoza UV indeksa

Članovima srpskog lekarskog društva

Javne nabake

Izjava o dostupnosti

Tastatura

Većina browser-a omogućava definisanje pristupnih tastera (engl. access key) čijim se aktiviranjem (pritiskom) pokreće skok na određenu lokaciju. Na Windows-ima, funkcija se aktivira pritiskom na kombinaciju ALT + pristupni taster, na Macintosh kompjuterima, možete pritisnuti CTRL + pristupni taster. Na svim stranicama definisane su sledeći pristupni tasteri:

Taster Prikazuje
1 Naslovnu stranicu
9 Kontakt
0 Izjavu o dostupnosti

Kompletna preporuka britanske vlade navodi sledeće standardne tastere:

Taster Prikazuje
S Skip navigation
1 Home page
2 What’s new
3 Site map
4 Search
5 Frequently Asked Questions (FAQ)
6 Help
7 Complaints procedure
8 Terms and conditions
9 Feedback form
0 Access key details

Podrška standardima

Sve stranice napravljene su prema standardu XHTML 1.0 Transitional. Stranice koriste strukturirano semantičko označavanje. Na primer, na svim stranicama je glavni naslov (<h1>) jednak naslovu (<title>) u zagavlju stranice (<head>). Ispod glavnog naslova sledi naslov drugog nivoa kojim započinje sadržaj stranice. Na kraju stranice je podnožje (engl. footer).

Veze (engl. link)

Tamo gde nije jasno na što se odnosi veza, koristi se title atribut koji bolje objašnjava vezu. U vizualnim preglednicima koji podržavaju CSS3 preporuku, veze koje vode na druge Web site-ove posebno su označene. Internet Explorer 6 (i ranije verzije) ne podržavaju CSS3 preporuku, pa samim tim i veze ka drugim Web site-ovima nisu posebno označene. Preporučujemo da osvežite verziju Internet Explorer-a ili da koristite neki drugi Web preglednik.

Sve veze na stranicama su stvarne, tj. nema veza preko pseudo-protokola javascript. Sve veze mogu biti otvorene u preglednicima bez obzira na JavaScript podršku.

Veze za koje je potrebna JavaScript podrška stvaraju se JavaScript-om, pa je tako osigurano da ih preglednici koji nemaju JavaScript podršku neće niti prikazati.

Vizuelni dizajn

Prezentacija svih stranica napravljena je CSS pravilima definisanim u spoljnim datotekama. Napravljeno je više stilova. Neki noviji browser-i omogućavaju korisniku promenu stila (Internet Explorer 7 i 8, Opera, Chrome, Firefox, Camino, Shiira, Safari itd.).

U svim stilovima koriste se relativne veličine slova. Ako Vaš browser ne podržava stilove, sadržaj je svejedno čitljiv.

http://shiira.jp/en.phpShiira