CentriRezultati merenja koncentracije polena

Prognoza UV indeksa

Članovima srpskog lekarskog društva

Javne nabake

Dokumenti

Dokumenti, obrasci i uputstva

Prijava rođenja – obrazac

Potvrda o smrti – obrazac

Izveštaj o obdukciji – obrazac

Prijava rođenja – uputstvo

Potvrda o smrti – uputstvo

Izveštaj o obdukciji – uputstvo

Praćenje kvaliteta – metodološko uputstvo i obrasci

Potrošnja lekova – uputstvo

Potrošnja lekova – obrazac

Prijava pobačaja i prekida trudnoće

AKS – obrazac

AKS – uputstvo

Šećerna bolest – obrazac

Rak – obrazac

Rak – uputstvo

Izveštaj službe za rehabilitaciju

Bolničko lečenje – izveštaj

Izveštaj o organizacionoj strukturi, kadrovima i opremljenosti zdravstvenih ustanova

Bolesničko statistički list

Izveštaj službe za zaštitu i lečenje usta i zuba

Zarazne bolesti – Prijave/Obrasci

Prijava/odjava građevinskog objekta – obrazac 3a

Prijava/odjava jedinice opreme – obrazac 2a

Zbirni izveštaj o objektima zdravstvene ustanove – obrazac 3b

Nomenklatura i specifikacija medicinskih aparata

Informator o radu

Zahtev za pristup informacijama od javnog značaja

Interni akt – Pravilnik o bližem uređivanju postupaka javne nabavke