CentriRezultati merenja koncentracije polena

Prognoza UV indeksa

Članovima srpskog lekarskog društva

Javne nabake

Centar za promociju zdravlja, analizu, planiranje i organizaciju zdravstvene zašite, informatiku i biostatistiku u zdravstvu

Poslovi centra za promociju zdravlja, analizu, planiranje i organizaciju zdravstvene zaštite, informatiku i biostatistiku u zdravstvu, kao oblast delatnosti Zavoda obavljaju se u okviru:

 1. odseka za promociju zdravlja,
 2. odseka za analizu, planiranje i organizaciju zdravstvene zaštite,
 3. odseka za biostatistiku
 4. odsek za informatiku.

U odseku za promociju zdravlja se :

 • vrši koordinacija promovisanja zdravih stilova života i brige o sopstvenom zdravlju, predlažu i podržavaju projekti, programi, kampanje, edukuju edukatori za izvođenje programa i projekata i kampanja, prati njihova realizacija, evaluira u toku i na kraju realizacije,
 • na osnovu analiza koje govore o prisutnosti rizika po zdravlje u populaciji i spoljnoj životnoj sredini (dijagnoza zajednice), razvija, učestvuje i prati sprovođenje interventnih programa,
 • odabiraju ciljne grupe gde će se promocija zdravlja implementirati: predškolska deca, školska deca, omladina, porodice, nastavno osoblje, zdravstvene ustanove, odrasli,
 • razvija multidisciplinarni pristup u promociji zdravlja, kako u Zavodu, tako i u društvenoj zajednici razvijajući partnerstvo sa svima onima koji mogu dati svoj doprinos u poboljšanju kvaliteta javnog zdravlja,
 • informiše stanovništvo o aktuelnim problemima zdravlja,
 • obavljaju i drugi poslovi u skladu sa zakonom i drugim propisima.
 • kontinuirana primena osnovnih principa JUS ISO standarda u navedenim delatnostima preventivne zdravstvene zaštite.

U odseku za analizu, planiranje i organizaciju zdravstvene zaštite se:

 • prati i analizira zdravstveno stanje stanovništva, predlažu odgovarajuće mere za rešavanje registrovanih problema, izveštavaju o tome nadležne organizacije i javnost i nakon preduzetih mera evaluira,
 • istražuju, prate zdravstveni problemi, pretnje po zdravlje, predlažu mere za rešavanje problema sa ciljem smanjenja i uklanjanja rizika,
 • predlažu elementi zdravstvene politike u okviru postojećih društveno-ekonomskih odnosa i dobijenih vrednosti indikatora ekonomike u zdravstvu na nivou lokalne samouprave i šire,
 • istražuju i planiraju zdravstvene potrebe stanovništva, kadrovski resursi, potrebe za usavršavanjem zdravstvenog kadra i sredstava za rad u cilju obezbeđenja racionalne, pristupačne i kvalitetne zdravstvene zaštite stanovništva,
 • prati kvalitet pruženih zdravstvenih usluga i zadovoljstvo korisnika,
 • obavljaju i drugi poslovi u skladu sa zakonom i drugim propisima.
 • kontinuirana primena osnovnih principa JUS ISO standarda u navedenim delatnostima preventivne zdravstvene zaštite.

U odseku biostatistike se:

 • analizira prirodno kretanje i oboljevanje stanovništva, prati rad zdravstvenih ustanova,
 • koordinira, usklađuje i stručno povezuje rad zdravstvenih ustanova u državnoj i privatnoj svojini,
 • sarađuje sa svim zdravstvenim ustanovama okruga i šire kao i sa nadležnim organima lokalne samouprave i drugim ustanovama i organizacijama od značaja za unapređenje javnog zdravlja,
 • koordinira i vrši nadzor nad stručnim radom i prati kvalitet rada zdravstvenih ustanova na okrugu,
 • obavljaju i drugi poslovi u skladu sa zakonom i drugim propisima.
 • kontinuirana primena osnovnih principa JUS ISO standarda u navedenim delatnostima preventivne zdravstvene zaštite.

U odseku informatike se:

 • formiraju i održavaju baze podataka
 • podstiče i razvija integrisani zdravstveni informacioni sistem
 • obavavljaju poslovi vezani za infrastukturu računarske mreže zavoda
 • vrši se komunikacija sa drugim zdravstvenm ustanovama na području okruga u vezi sa bazama podataka od opšteg značaja u republici
  obavljaju i drugi poslovi u skladu sa zakonom i drugim propisima.
 • kontinuirana primena osnovnih principa JUS ISO standarda u navedenim delatnostima preventivne zdravstvene zaštite.