CentriRezultati merenja koncentracije polena

Prognoza UV indeksa

Članovima srpskog lekarskog društva

Javne nabake

Centar za kontrolu i prevenciju bolesti

Poslovi centra za kontrolu i prevenciju bolesti, kao oblast delatnosti Zavoda obavljaju se u okviru:

 1. odseka za zarazne bolesti,
 2. odseka za masovne nezarazne bolesti,

U odseku za zarazne bolesti vrši se:

 • kontinuirano evidentiranje, obrada, praćenje kretanja i pojave zaraznih bolesti uz periodično izveštavanje prema važećim zakonskim propisima. Epidemiološko izviđanje, osmatranje i istraživanje terena pri pojavi pojedinačnih slučajeva određenih zaraznih bolesti u redovnim i vanrednim situacijama ili pri pretećoj ili već ispoljenoj epidemiji zaraznih bolesti. Preduzimanje mera za sprečavanje, rano otkrivanje, suzbijanje i gašenje epidemije zaraznih bolesti, kao i za otklanjanje štetnih posledica po zdravlje prouzrokovanih elementarnim i drugim pojavama,
 • zaštita od importovanih zaraznih bolesti, sprovođenje epiodemiološkog nadzora nad povratnicima iz zemalja gde su registrovane karantinske i tropske zarazne i parazitarne bolesti. Uspostavljanje sveobuhvatnog sanitarno-higijensko i epidemiološkog nadzora na teritoriji okruga. Pregled lica pod zdravstvenim nadzorom, kao i otkrivanje i evidencija kliconoštva i nadzor nad kliconošama do obeskličenja,
 • dostavljanje stručno-metodološkog uputstva o imunizaciji zdravstvenim ustanovama, stručna pomoć domovima zdravlja u organizovanju i vršenju obaveznih imunizacija, sero i hemoprofilakse. Praćenje izvođenja imunizacije, davanje uputstava i mišljenja u vezi sa problemima koji se javljaju u toku vakcinacije (privremene i trajne kontraindikacije iz određenih razloga, potrebe dopunske imunizacije itd.) putem oformljenog stručnog tima za kontraindikacije za imunizaciju pri Zavodu. Evaluacija rezultata, uspeh kod obavezne imunizacije (vakcinalni obuhvat). Uspostavljanje monitoringa hladnog lanca, čuvanja i transporta vakcina od proizvođača do domava zdravlja,
 • registracija bolničkih infekcija i aktivni epidemiološki nadzor nad bolničkim infekcijama. Obavljanje poslova iz programa rada na sprečavanju i suzbijanju intrahospitalnih infekcija, učešće u radu bolničke komisije za zaštitu od intrahospitalnih infekcija i pružanje stručno-metodološke pomoći u radu,
 • zdravstveno vaspitni rad u prevenciji zaraznih bolesti,
 • sprovođenje obavezne imunizacije lica eksponiranih hepatitisu B .
 • kontinuirana primena osnovnih principa JUS ISO standarda u navedenim delatnostima preventivne zdravstvene zaštite.

U odseku za masovne nezarazne bolesti vrši se:

 • praćenje kretanja masovnih nezaraznih bolesti, vođenje registra ( maligne neoplazme), statistička obrada prijava i izrada izveštaja zdravstvenog stanja stanovništva u odnosu na masovne nezarazne bolesti,
 • organizovanje i obavljanje edukacije zdravstvenih radnika, kao i stručno usavršavanje zdravstvenih radnika iz oblasti masovnih nezaraznih bolesti,
 • učestvovanje u sprovođenju programa za sprečavanje i suzbijanje hroničnih nezaraznih bolesti i istraživanja iz ove oblasti,
 • izrada izveštaja i programa rada za suzbijanje hroničnih nezaraznih bolesti.
 • kontinuirana primena osnovnih principa JUS ISO standarda u navedenim delatnostima preventivne zdravstvene zaštite.