CentriRezultati merenja koncentracije polena

Prognoza UV indeksa

Članovima srpskog lekarskog društva

Javne nabake

Referentna laboratorija

EDUKATIVNI KURS O DIJAGNOSTICI BAKTERIJSKIH MENINGITISA

Zavedeno pod Referentna laboratorija, Vesti, datum objave je February 27th, 2015

CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU ZZJZ SOMBOR
Nacionalna Referentna laboratorija za meningokok i hemofilus

Na Institutu za mikrobiologiju i imunologiju Medicinskog fakulteta u Beogradu, održan je 27.02. 2015. edukativni kurs prve katergorije “Praktični aspekti mikrobiološke dijagnostike bakterisjkih uzročnika meningitisa i preporuke NRL”.

Pročitajte ostatak teksta →

Autor ovog teksta je Zoran