CentriRezultati merenja koncentracije polena

Prognoza UV indeksa

Članovima srpskog lekarskog društva

Javne nabake

Projekti

CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU

Zavedeno pod Projekti, datum objave je January 29th, 2016

 1. Tokom 2006. realizovan je projekat «ZAJEDNO U BORBI PROTIV PRENOSIOCA BOLESTI», u saradnji sa NVO “Beli golub”. Projekat je finansiran sredstvima Ministarstva zdravlja u okviru Dekade Roma. Projekat je doprineo stabilizaciji i poboljšanju higijensko-epidemioloških situaciji u naselju.
 2. U 2007. Ministarstvo zdravlja je finansiralo projekat pod nazivom „ ANALIZA HIGIJENSKO-EPIDEMIOLOŠKIH USLOVA U ROMSKOM NASELJU BAČKI MONOŠTOR“ u saradnji sa NVO „Beli golub“. Realizovane aktivnosti su dovele do bezbednijeg okruženja i saniranjem šest divljih deponija u samom naselju.
 3. Tokom 2009. godine realizovan je projekat pod nazivom „PROCENA STANJA I STVARANJE BEZBEDNOG OKRUŽENJA U ROMSKOM NASELJU ČERGA DERONJE“ kroz saradnju NVO „Beli golub“, opštine Odžaci i ZZJZ Sombor. Projektom su bili obuhvaćeni i sakupljači sekundarnih sirovina kojima su uručene čizme i rukavice kao zaštitna oprema u sklopu donacije Ministarstva zdravlja RS.
 4. Tokom iste godine realizovan je projekat pod nazivom „PROCENA HIGIJENSKO EPIDEMIOLOŠKE SITUACIJE I UTICAJA NA ZDRAVLJE ROMA U BOGOJEVU“ kroz saradnju NVO „Beli golub“, opštine Odžaci i ZZJZ Sombor u okviru Dekade Roma. Projekat je imao za cilj procenu i unapređenje higijensko-epidemiološke situacije u ovom romskom naselju.
 5. Tokom 2010. godine realizovan je projekat pod nazivom „ANALIZA HIGIJENSKO – EPIDEMIOLOŠKIH PRILIKA U ROMSKIM NASELJIMA CIGLANA I TEKSTILNA U SOMBORU“ kroz saradnju NVO „Beli golub“ i ZZJZ Sombor. Projekat je finansiralo Ministarstvo zdravlja RS u okviru Dekade Roma.
 6. Tokom 2011. godine realizovan je na teritoriji Bačkog Monoštora projekt pod nazivom „PROCENA HIGIJENSKO-EPIDEMIOLOŠKIH PRILIKA I FAKTORA KOJI UTIČU NA ZDRAVLJE ROMA SAKUPLJAČA SEKUNDARNIH SIROVINA“ kroz saradnju NVO „Beli golub“ i ZZJZ Sombor. Cilj projekta je bio: podizanje nivo svesti i znanja o načinima zaštite prilikom sakupljanja sekundarnih sirovina kroz edukaciju ciljne grupe. Finansiralo Ministarstvo zdravlja RS u okviru Dekade Roma.
 7. Tokom 2013. je realizovan projekat „UNAPREĐENJE HIGIJENSKO- EPIDEMIOLOŠKIH PRILIKA U ROMSKOM NASELJU APATIN“ u saradnji sa NVO „Beli golub“ iz Bačkog Monoštora. ZZJZ Sombor je izvršio sistematsku deratizaciju i dezinsekciju naselja. Vršeno je istraživanje i sprovođenje zdravstveno- vaspitnih mera u romskom vrtiću za decu i roditelje na temu: lična higijena. Finansiralo Ministarstvo zdravlja RS u okviru Dekade Roma.
 8. 2013/14. je realizovan IPA projekt prekogranične saradnje Mađarska-Srbija “Analiza kvaliteta podzemnih i pijaćih voda zajedničkog vodonosnog sloja regiona Baja-Sombor“- DriWas-projekat HUSRB/1203/121/132. U sklopu ovog projekta nabavljena je sledeća oprema: TOC-VCPN i Gasni hromatograf sa ECD detektorom Projekat sufinansirana sredstvima Evropske unije. Partneri na ovom projektu su bili Grad Sombor, Zavod za javno zdravlje Sombor, Direkcija za vodu i zaštitu prirode Donje Tise iz Segedina, Nacionalni institut za zaštitu životne sredine iz Baje
 9. U sklopu podprojekta “ Kontrola sadržaja natrijumhlorida u obrocima organizovane društvene ishrane dece predškolskog uzrasta I adolescenata u autonomnoj pokrajini Vojvodina” nabavljena je jon selektivna elektroda za određivanje hlorida. Ovaj projekat se realizovao kao Posebni program u oblasti javnog zdravlja na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine.
 10. U sklopu projekta “ Javni konkurs za finansiranje I sufinansiranje projekata u oblasti zdravstvene zaštite u 2015. “ Uprava za kapitalan ulaganja AP Vojvodine, u  nabavljeno je  terensko vozilo Citroen Nemo, namenjeno za uzorkovanje voda  i namirnica.
 11. „Kontrola komaraca u pograničnoj oblasti – MOS-Cross
  Projekat MOS-Cross ukupne vrednosti 982.167,50 evra odobren je u okviru Intereg-IPA programa prekogranične saradnje Hrvatska-Srbija za period od 2014. do 2020. godine i ocenjen je najvišim ocenama u okviru mere iz koje se finansiraju projekti javnog zdravlja. Partneri na projektu su Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodine i Zavod za javno zdravlje Sombor.Opšti cilj projekta je unapređenje usluga u oblasti javnog zdravlja u Zapadno-bačkom okrugu i Osječko-baranjskoj županiji, a u vezi s ranim otkrivanjem bolesti koje prenose komarci uz poboljšanje prekograničnog nadzora i kontrole brojnosti komaraca. 
  Obeležen početak projekta „Kontrola komaraca u pograničnoj oblasti“
  Otvarajuća konferencija povodom obeležavanja početka projekta „Kontrola komaraca u pograničnoj oblasti – MOS-Cross“ održana je u Osijeku dana 15. septembra 2017. godine, u organizaciji projektnih partnera. Opšti cilj projekta je unapređenje usluga u oblasti javnog zdravlja u Zapadno-bačkom okrugu i Osječko-baranjskoj županiji, a u vezi s ranim otkrivanjem bolesti koje prenose komarci uz poboljšanje prekograničnog nadzora i kontrole brojnosti komaraca.Očekivani rezultati projekta obuhvataju uspostavljen integrisani prekogranični IT sistem za praćenje komaraca i bolesti koje oni prenose, a koji će sadržati i podatke o vremenskim prilikama, interaktivne mape povezane sa GIS sistemom koje će ukazivati na lokacije gde se komarci razmnožavaju, podatke o broju i toku populacije komaraca uključujući rani sistem upozorenja na bolesti koje komarci prenose. Kroz projekat će se zavodi u Zapadno-bačkom okrugu i Osječko-baranjskoj županiji opremiti sistemom za nadzor komaraca i laboratorijskom opremom uz obučavanje kadrova za poslove nadzora komaraca, metode uzorkovanja, detekciju bolesti koje prenose komarci. Takođe, u okviru projekta će se vršiti suzbijanje komaraca na kritičnim lokacijama u projektnom području kroz sprovođenje ekološki odgovornih mera. Kao značajna aktivnost projekta izdvaja se unapređenje znanja relevantnih aktera i javnosti (učenici, stariji sugrađani, građani itd) o pojedinačnim merama kontrole brojnosti komaraca uz deljenje besplatnih bioloških preparata za suzbijanje komarace.

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”2″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails” override_thumbnail_settings=”0″ thumbnail_width=”240″ thumbnail_height=”160″ thumbnail_crop=”1″ images_per_page=”20″ number_of_columns=”0″ ajax_pagination=”0″ show_all_in_lightbox=”0″ use_imagebrowser_effect=”0″ show_slideshow_link=”1″ slideshow_link_text=”[Show slideshow]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

Autor ovog teksta je Zoran

CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU

Zavedeno pod Projekti, datum objave je January 29th, 2016

 1. Ciprofloxacin Dry Powder for Inhalation (DPI) in Non-cystic Fibrosis Bronchiectasis (Non-CF BE) (RESPIRE 2)  

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/study/NCT02106832

Opšta bolnica Sombor ( Pneumoftizioloko odeljenje),  Centar za mikrobiologiju ZZJZ Sombor (bakteriološka kultura sputuma, izolacija i identifikacija traženih bakterija).

 1. Survey of Antibiotic Resistance (SOAR) 2014-2016 : Antibacterial resistance among Streptococcus pneumoniae , and Haemophilus influenzae in Europe, Africa, Asia-Pacific LATAM and CIS
 1. CAESAR – Central Asian and Eastern European Surveillance of Antimicrobial Resistance – WHO’s Regional Office for Europe 

Mikrobiološka laboratorija ZZJZ Sombor je uključena u CAESAR mrežu, sa još 13 laboratorija iz Srbije,  čiji se podaci o rezistenciji bakterija na antibiotike unose u baze podataka o rezisitenciji Svetske zdravstvene organizacije, SZO.
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2014/amr-report/en/

 1. Unapređeni kliničko-epidemiološki nadzor nad određenim zaraznim bolestima na teritoriji AP Vojvodine

“Posvećeni nadzor nad invazivnim bakterijskim oboljenjima uzrokovanim pneumokokom, meningokokom i hemofilusom influence tipa b”.

Tipizacija izolata vršiće se u saradnji sa nacionalnim referentnim laboratorijama (Zavod za javno zdravlje Sombor, Institut za mikrobiologiju Beograd).

 1. U sklopu podprojekta “ Posvećeni nadzor nad izazivačima bakterijskih meningitisa na teritoriji Vojvodine”,Sekretarijata za zdravstvo i socijalnu politiku AP Vojvodine, 2013. godine, u toku 2014. godine, realizovano je instaliranje opreme visoke tehnološke vrednosti, VITEK 2- compact 15, aparat za brzu identifikaciju bakterija I izradu testa osetljivosti.
 1. U sklopu projekta “ Javni konkurs za sufinansiranje, odnosno finansiranje izgradnje, održavanja i opremanja zdravstvenih ustanova u 2014. Pokrajinski sektetarijat za zdravstvo i socijalnu politiku i demografiji AP Vojvodine, dobijen je CO2 inkubator ( oprema visoke tehnološke vrednosti ), a takođe I klima uređaj, stolice, frižider, denzimetar itd.

Autor ovog teksta je Zoran

Dekada Roma 2005 – 2015

Zavedeno pod Projekti, datum objave je August 24th, 2009

Zavod za javno zdravlje Sombor je četriri puta konkurisao i dobio sredstva u okviru “Dekade Roma“ (2005-2015) pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja Republike Srbije koje finansira projekte a koji se odnose na očuvanje i unapređenje zdravlja Roma. Odobreni i relizovni projekati su:

 1. « ZAJEDNO U BORBI PROTIV PRENOSIOCA BOLESTI» realizovan tokm 2007. godine
 2. «ANALIZA HIGIJENSKO EPIDEMIOLOŠKIH USLOVA U ROMSKOM NASELJU BAČKI MONOŠTOR», realizovan tokom 2008.
 3. «PROCENA STANJA I STVARANJE BEZBEDNOG OKRUŽENJA U ROMSKOM NASELJU „ČERGA“ DERONJE», realizovan tokom 2009.
 4. «PROCENA HIGIJENSKO EPIDEMIOLOŠKE SITUACIJE I UTICAJ NA ZDRAVNJE ROMA U BOGOJEVU», odobren od strane Ministarstva, realizacija se očekuje tokom 2010.godine.

Svi projekat su se odvijali u saradnji sa NVO “Beli golub” iz Bačkog Monoštora i koordinatora iz ZZJZ Prim. mr sci med. dr Dragoslava Čubrilo. Zajednički cilj ovih projekata je procenu i unapređenje higijensko-epidemiološke situacije u romskom naseljima na teritoriji Zapadno-Bačkog okruga.

Autor ovog teksta je Zoran