CentriRezultati merenja koncentracije polena

Prognoza UV indeksa

Članovima srpskog lekarskog društva

Javne nabake

Arhiva za March, 2019

Saradnja Agencije i Zavoda za javno zdravlje Sombor

Zavedeno pod Vesti, datum objave je March 25th, 2019

Agencija za zaštitu životne sredine nastavlja da podržava aktivnosti lokalnih samouprava u oblasti jačanja kapaciteta monitoringa kvaliteta vazduha. Danas je u Agenciji potpisan Ugovor o ustupanju sekvencijalnog uzorkivača suspendovanih čestica PM10 Zavodu za javno zdravlje Sombor. Uređaj će pomoći u dobijanju akreditacije metoda uzorkovanja i merenja koncentracije ovog polutanta u cilju vršenja monitoringa kvaliteta vazduha na lokaciji koju će definisati Gradska uprava Grada Sombora.

Tokom sastanka direktorka Zavoda, prim.mr.sci.med.dr. Dragoslava Čubrilo i direktor Agencije, Filip Radović, razmatrali su mogućnosti proširenja stručne saradnje u okvirima zakonskih nadležnosti dve institucije

 

Izvor: http://www.sepa.gov.rs/

Autor ovog teksta je Zoran

Svetski dan zdravlja, 7. april 2019.

Zavedeno pod Vesti, datum objave je March 21st, 2019

„Primarna zdravstvena zaštita – osnov univerzalne pokrivenosti zdravstvenom zaštitom”

Jedno od osnovnih ljudskih prava je pravo na zdravlje. Ljudi treba da imaju dovoljno informacija o zdravlju i o potrebnim uslugama da bi na odgovarajući način vodili računa o svom zdravlju i zdravlju svojih porodica.

Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”, uz podršku Ministarstva zdravlja Republike Srbije i Svetske zdravstvene organizacije – Kancelarije za Srbiju, svake godine obeležava 7. april, Svetski dan zdravlja, kao jedan od značajnih datuma iz Kalendara javnog zdravlja.

Ovogodišnji slogan Svetskog dana zdravlja je: „Primarna zdravstvena zaštita – osnov univerzalne pokrivenosti zdravstvenom zaštitom”.

Svetski dan zdravlja je i ove godine prilika da podsetimo stanovništvo na značaj zdravih stilova života i prevenciju faktora rizika za nastanak najčešćih poremećaja zdravlja. Pročitajte ostatak teksta →

Autor ovog teksta je Zoran

Svetski dan bubrega – 14. mart 2019. godine

Zavedeno pod Vesti, datum objave je March 13th, 2019

Svetski dan bubrega obeležava se na inicijativu Međunarodnog društva za nefrologiju (The International Society of Nephrology) i Internacionalnog udruženja Fondacija za bubreg (International Federation of Kidney Foundations) u više od 100 zemalja širom sveta. Od 2006. godine obeležava se svakog drugog četvrtka u martu mesecu. Cilj je podizanje svesti o važnosti bubrega, organa koji ima ključnu ulogu u održavanju života i upoznavanje javnosti da su bolesti bubrega česte, opasne i izlečive. Slogan ovogodišnjeg Svetskog dana bubrega „Zdravlje bubrega svima i svuda” ima za cilj podizanje svesti o visokom i rastućem opterećenju bolestima bubrega širom sveta, kao i potrebu za izradom strategija za prevenciju i kontrolu bolesti bubrega. Ovogodišnji slogan apeluje na promovisanje zdravlja stanovništva kroz osiguravanje univerzalnog, održivog i ravnopravnog pristupa visokokvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti i smanjenje nejednakosti u zdravlju među različitim socijalno-ekonomskim grupama stanovništva. Pročitajte ostatak teksta →

Autor ovog teksta je Zoran

Mart – mesec borbe protiv raka: prevencija malignih tumora

Zavedeno pod Vesti, datum objave je March 7th, 2019

Obolevanje i umiranje od raka u svetu i Srbiji

 

Prema najnovijim procenama Svetske zdravstvene organizacije i Međunarodne agencije za istraživanje raka, obolevanje od malignih bolesti u svetu je poraslo sa 12,7 miliona u 2008. godini i 14,1 miliona ljudi u 2012. godini na 18,1 miliona ljudiu 2018. godini. Prema istom izvoru, registrovano je 9,6 miliona smrtnih slučajeva od svih lokalizacija malignih tumora u 2018. godini. Procena je da će tokom života jedan od pet muškaraca i jedna od šest žena oboleti od raka, a jedan od osam muškaraca i jedna od jedanaest žena umreti od nekog oblika maligne bolesti. Pročitajte ostatak teksta →

Autor ovog teksta je Zoran