CentriRezultati merenja koncentracije polena

Prognoza UV indeksa

Članovima srpskog lekarskog društva

Javne nabake

Arhiva za January, 2019

Oglas

Zavedeno pod Aktuelno, Oglasi i konkursi, datum objave je January 22nd, 2019

Na osnovu člana 7-11 Pravilnika o stručnom usavršavanju zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika Zavoda za javno zdravlje Sombor, broj: 2227/2014 od 30.10.2014. godine, a u vezi sa članom 184 Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Sl.glasnik RS” broj: 107/2005, 72/2009-dr.zakon, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013-dr.zakon, 93/2014, 96/2015, 106/2015, 105/2017 i 113/2017); te na osnovu Plana stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika Zavoda za javno zdravlje Sombor za 2019. godinu broj: 169/2019 od 18. januara 2019. godine; i Javnog poziva za davanje saglasnosti Ministarstva zdravlja na odobrene specijalizacije, objavljenog dana 21.decembra 2018. godine na sajtu Ministarstva zdravlja; kao i Odluke v.d. direktora Zavoda o raspisivanju internog oglasa broj: 174/2019 od 21. januara 2019. godine; v.d.direktora Zavoda za javno zdravlje Sombor raspisuje sledeći INTERNI

O G L A S

ZA UPUĆIVANJE JEDNOG ZDRAVSTVENOG SARADNIKA –
– diplomiranog fizikohemičara
NA SPECIJALIZACIJU IZ SANITARNE HEMIJE
(za upis u aprilskom upisnom roku 2019. godine) Pročitajte ostatak teksta →

Autor ovog teksta je Zoran

13. Evropska nedelja prevencije raka grlića materice – 21-27 januar 2019 – „RANO OTKRIVANJE MOŽE SPREČITI RAK GRLIĆA MATERICE”

Zavedeno pod Aktuelno, Arhiva, Kampanje, datum objave je January 14th, 2019

Evropska nedelja prevencije raka grlića materice se obeležava od 21. januara do 27. januara 2019. godine u cilju podizanja svesti žena o raku grlića materice i načinima prevencije. Prva Evropska nedelja obeležena je 2007. godine posle intervencije Interesne grupe za rak grlića materice, kada je Savet Evrope doneo preporuke o započinjanju Kampanje i obeleževanju Evropske nedelje prevencije raka grlića materice.

Pročitajte ostatak teksta →

Autor ovog teksta je Zoran