CentriRezultati merenja koncentracije polena

Prognoza UV indeksa

Članovima srpskog lekarskog društva

Javne nabake

Arhiva za December, 2018

Oglas

Zavedeno pod Aktuelno, Oglasi i konkursi, datum objave je December 18th, 2018

Na osnovu člana 7. i 8. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave (“Sl. Glasnik RS” br. 1/2015), te na osnovu Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava  51 broj: 112-2838/2018 od 27. marta 2018. godine; i dopisa Ministarstva zdravlja broj: 112-01-00328/2018-02 od 26. aprila 2018. godine; kao i Odluke direktora ZZJZ Sombor broj: 3200/2018 od 17.decembra 2018. godine; Zavod za javno zdravlje Sombor raspisuje

O G L A S

 za prijem u radni odnos Pročitajte ostatak teksta →

Autor ovog teksta je Zoran