- Zavod za javno zdravlje, Sombor - https://www.zzjzsombor.org -

16. oktobar 2016 – Svetski dan hrane, I Oktobar Mesec pravilne ishrane – „Klimatske promene utiču na proizvodnju hrane“

Organizacija za hranu i poljoprivredu (FAO) obeležava svake godine 16. oktobar – Svetski dan hrane, dan kada je ova organizacija i osnovana 1945. godine. U Srbiji se 16. oktobar – Svetski dan hrane obeležava od 2001. godine uz podršku Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Ove godine Svetski dan hrane se obeležava pod sloganom „Klimatske promene utiču na proizvodnju hrane“.

Globalna populacija je u stalnom porastu, a očekuje se da će broj stanovnika na Zemlji do 2050.godine biti 9,6 milijardi. Kako bi zadovoljila sve veću potražnju za bezbednom hranom i istovremeno obezbedila namirnice neophodne za pravilnu ishranu populacije, poljoprivredna proizvodnja se stalno menja i odgovara na različite izazove savremenog doba, a jedan od njih su klimatske promene. Poslednjih decenija sve je više problema u proizvodnji dovoljnih količina hrane kao posledica promene klime. Izazov predstavljaju ne samo setva i žetva poljoprivrednih kultura, već i skladištenje i transport, a posebno racionalno korišćenje prirodnih resursa uz očuvanje ekosistema i obezbeđenje održivog razvoja u oblasti proizvodnje hrane. Ovogodišnji Svetski dan hrane posebno naglašava značaj bezbednosti hrane na koju veoma utiču i klimatske promene, pa ovom prilikom podsećamo na pet ključnih pravila za bezbednost hrane:

1. Održavajte higijenu!

ZAŠTO?

Brojni mikroorganizmi se nalaze u zemlji, vodi, vazduhu, ali i životinjama i ljudima. Njih ima na rukama, krpama za brisanje, sunđerima, priboru za jelo, daskama za pripremu hrane. Oni se prenose direktnim kontaktom prilikom pripreme hrane i tako mogu da dovedu do pojave različitih bolesti koje se prenose hranom.

2. Odvojte sveže i kuvano!

ZAŠTO?

Sveže namirnice, a posebno meso, riba i morski plodovi i njihovi sokovi, mogu da sadže opasne mikroorganizme koji se mogu preneti na druge namirnice prilikom pripreme i čuvanja.

3. Kuvajte dovoljno!

ZAŠTO?

Dovoljno duga termička obrada (kuvanje ili pečenje) uništava mikroorganizme koji mogu biti opasni po zdravlje. Kuvanje na temperaturi preko 700C čini hranu bezbednijom za upotrebu.

4. Čuvajte hranu na bezbednim temperaturama!

ZAŠTO?

Mikroorganizmi mogu da se razmnožavaju veoma brzo ukoliko se hrana čuva na sobnoj temperaturi. Ako su pak temperature ispod 500C ili preko 6000C razmnožavanje većine mikroorganizama je usporeno ili zaustavljeno.

5. Koristite ispravnu vodu i sveže namirnice!

ZAŠTO?

Ako je voda uzeta sa izvora koji nije ispitan i sadrži mikroorganizme oni mogu da naruše zdravlje. Pravilan odabir namirnica, njihovo pranje i ljuštenje smanjuje rizik od zaraze.

Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut” i ove godine u mesecu u kome se obeležava Svetski dan hrane podseća na značaj pravilne ishrane za očuvanje i unapređenje zdravlja. Osnovni principi pravilne ishrane su redovnost obroka tokom dana, pravilan izbor namirnica koje koristimo u svojoj ishrani, način njihove pripreme, ali i količina pojedinih namirnica koje svakodnevno koristimo.

Ovogodišnja kampanja ima ca cilj informisanje i sticanje znanja, formiranje ispravnih stavova i ponašanja u ishrani najšire populacije, a posebno dece i mladih. Institut je u okviru kampanje i ove godine raspisao konkurs za izbor najboljih likovnih i literarnih radova za decu predškolskih ustanova i učenike osnovih škola sa temom „Zdravlje na usta ulazi”, a tokom ovog meseca zajedno sa partnerima – predškolskim ustanovama, školama, lokalnom zajednicom, domovima zdravlja, stručnim udruženjima biće realizovane i druge aktivnosti kao što su predavanja, tribine, izložbe, radionice na temu pravilne ishrane.