CentriRezultati merenja koncentracije polena

Prognoza UV indeksa

Članovima srpskog lekarskog društva

Javne nabake

17-21 novembar 2014 – Nedelja racionalne upotrebe antibiotika u Srbiji

U Srbiji se ove godine obeležava Nedelja racionalne upotrebe antibiotika, i u sklopu nje 18. novembar, Evropski dan svesnosti o upotrebi antibiotika.

eaad_0

Novembar2014RacionalnaUpotrebaAntibiotikaPosterAntibiotici
Novembar2014RacionalnaUpotrebaAntibiotikaLifletAntibiotici_Page_1
Novembar2014RacionalnaUpotrebaAntibiotikaLifletAntibiotici_Page_2