CentriRezultati merenja koncentracije polena

Prognoza UV indeksa

Članovima srpskog lekarskog društva

Javne nabake

Arhiva za April, 2011

7 april – Svetski dan zdravlja 2011 “Danas bez akcije, sutra bez leka”

Zavedeno pod Aktuelno, Arhiva, Vesti, datum objave je April 7th, 2011

Svetski dan zdravlja ove godine je posvećen rezistenciji mikroogranizama na antimikorbne lekove, što je danas postao globalni problem u svetu.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Postoje neka otkrića na polju prirodnih nauka koja su nesumnjivo bitno obeležila i trasirala put daljem razvoju medicinske misli. Jedno od njih je svakako pronalazak antibiotika i njihova primena u kliničkoj praksi.

Danas, nekoliko decenija posle primene prvih antibiotika, susrećemo se sa novim problemom, koji je poprimio globalne razmere – rezistencijom [otpornošću] mikroorganizama na antibiotike. Pročitajte ostatak teksta →

Autor ovog teksta je Zoran