CentriRezultati merenja koncentracije polena

Prognoza UV indeksa

Članovima srpskog lekarskog društva

Javne nabake

Saopštenje za javnost – 25. novembar 2009

Svakodnevno dolazi do smanjenja broja osoba koje se nalaze u izolacionoj jedinici.

Prema izveštajima koje dobijamo iz škola i vrtića uočeno je smanjenje apsentizma.