CentriRezultati merenja koncentracije polena

Prognoza UV indeksa

Članovima srpskog lekarskog društva

Javne nabake

15 oktobar “Svetski dan čistih ruku”

15. OKTOBAR, SVETSKI DAN ČISTIH RUKU

Vodeća tema Svetskog dana čistih ruku 2009. godine je usmerena na decu i škole. Glavni ciljevi su:

  • vaspitanje i podrška kulture pranja ruku sapunom na svetskom i lokalnom nivou;
  • staviti u centar pažnje postupak pranja ruku sapunom u svakoj zemlji;
  • povećati nivo svesti o koristi pranja ruku sapunom.

Ljudi širom sveta peru ruke sa vodom, ali veoma mali broj ljudi pere ruke sapunom u ključnim situacijama. Ako se ruke budu prale sapunom to znači manji broj obolelih od zaraznih bolesti: ČISTE RUKE SPASAVAJU ŽIVOTE!


Na Svetski dan čistih ruku, igrališta, učionice, mesne zajednice i sve javne površine u gradovima biće preplavljene aktivnostima usmerenim na promenu obrasca pranja ruku na skali nikad ranije viđeno, dovodeći ovo važno pitanje u centar pažnje.

Svake godine u zemljama u razvoju širom sveta rodi se oko 120 miliona dece, od toga polovina njih će živeti u domaćinstvima bez pristupa odgovarajućim sanitarnim uslovimašto ugrožava njihov razvoj i živote.  Loša higijena i nedostatak sanitarnih uslova zajedno uzrokuju nastanak 88% smrti od dijarealnih bolesti, računajući i 1,5 milion smrti dece do 5 godina starosti uzrokovane dijarealnim bolestima svake godine. Istraživanja pokazuju da segmenti društva koji su energični, puni entuzijazma i otvoreni novim idejama mogu biti snažan faktor promene ponašanja kod dece.

Pranje ruku sapunom je najefektivniji i najjeftiniji način sprečavanja dijarealnih i akutnih respiratornih infekcija koje predstavljaju uzrok smrti miliona dece u zemljama u razvoju svake godine. Zajedno, dijarealne i akutne respiratorne infekcije odgovorne su za većinu smrti dece u svetu. Bez obzira na potencijal spasavanja života, pranje ruku sapunom se retko praktikuje i teško promoviše.

Izazov je preneti pranje ruku sapunom od apstraktne ideje u svakodnevno ponašanje kod kuće, u školama i zajednicama širom sveta. Uvođenje pranja ruku sapunom pre jela i posle korišćenja toaleta može spasiti više života nego vakcina ili medicinska intervencija, smanjenje smrti od dijareje na polovinu i smrti od respiratornih bolesti za četvrtinu. Ogromne promene u obrascu pranja ruku su od presudnog značaja za ostvarenje Milenijumskog razvojnog cilja (Millennium Development Goal), smanjenja broja umrle dece do 5 godina starosti za dve trećine do 2015. godine.

Preuzeto sa :

http://www.izjzv.org.rs/15.10.2009_ciste_ruke.htm

Posteri povodom Svetskog dana čistih ruku :