CentriRezultati merenja koncentracije polena

Prognoza UV indeksa

Članovima srpskog lekarskog društva

Javne nabake

Štetni efekti na zdravlje zbog povećane količine toplote

Leto je vreme velikih vrućina te ako se ne pridržavamo određenih mera, može doći do poremećaja zdravlja.

Poremećaji zbog povećane toplote

Toplotni indeks