Centri

AktuelnoRezultati merenja koncentracije polena

Prognoza UV indeksa

Članovima srpskog lekarskog društva

Javne nabake

Projekti

CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU

Zavedeno pod Projekti, datum objave je January 29th, 2016

 1. Tokom 2006. realizovan je projekat «ZAJEDNO U BORBI PROTIV PRENOSIOCA BOLESTI», u saradnji sa NVO “Beli golub”. Projekat je finansiran sredstvima Ministarstva zdravlja u okviru Dekade Roma. Projekat je doprineo stabilizaciji i poboljšanju higijensko-epidemioloških situaciji u naselju.
 2. U 2007. Ministarstvo zdravlja je finansiralo projekat pod nazivom „ ANALIZA HIGIJENSKO-EPIDEMIOLOŠKIH USLOVA U ROMSKOM NASELJU BAČKI MONOŠTOR“ u saradnji sa NVO „Beli golub“. Realizovane aktivnosti su dovele do bezbednijeg okruženja i saniranjem šest divljih deponija u samom naselju.
 3. Tokom 2009. godine realizovan je projekat pod nazivom „PROCENA STANJA I STVARANJE BEZBEDNOG OKRUŽENJA U ROMSKOM NASELJU ČERGA DERONJE“ kroz saradnju NVO „Beli golub“, opštine Odžaci i ZZJZ Sombor. Projektom su bili obuhvaćeni i sakupljači sekundarnih sirovina kojima su uručene čizme i rukavice kao zaštitna oprema u sklopu donacije Ministarstva zdravlja RS.
 4. Tokom iste godine realizovan je projekat pod nazivom „PROCENA HIGIJENSKO EPIDEMIOLOŠKE SITUACIJE I UTICAJA NA ZDRAVLJE ROMA U BOGOJEVU“ kroz saradnju NVO „Beli golub“, opštine Odžaci i ZZJZ Sombor u okviru Dekade Roma. Projekat je imao za cilj procenu i unapređenje higijensko-epidemiološke situacije u ovom romskom naselju.
 5. Tokom 2010. godine realizovan je projekat pod nazivom „ANALIZA HIGIJENSKO – EPIDEMIOLOŠKIH PRILIKA U ROMSKIM NASELJIMA CIGLANA I TEKSTILNA U SOMBORU“ kroz saradnju NVO „Beli golub“ i ZZJZ Sombor. Projekat je finansiralo Ministarstvo zdravlja RS u okviru Dekade Roma.
 6. Tokom 2011. godine realizovan je na teritoriji Bačkog Monoštora projekt pod nazivom „PROCENA HIGIJENSKO-EPIDEMIOLOŠKIH PRILIKA I FAKTORA KOJI UTIČU NA ZDRAVLJE ROMA SAKUPLJAČA SEKUNDARNIH SIROVINA“ kroz saradnju NVO „Beli golub“ i ZZJZ Sombor. Cilj projekta je bio: podizanje nivo svesti i znanja o načinima zaštite prilikom sakupljanja sekundarnih sirovina kroz edukaciju ciljne grupe. Finansiralo Ministarstvo zdravlja RS u okviru Dekade Roma.
 7. Tokom 2013. je realizovan projekat „UNAPREĐENJE HIGIJENSKO- EPIDEMIOLOŠKIH PRILIKA U ROMSKOM NASELJU APATIN“ u saradnji sa NVO „Beli golub“ iz Bačkog Monoštora. ZZJZ Sombor je izvršio sistematsku deratizaciju i dezinsekciju naselja. Vršeno je istraživanje i sprovođenje zdravstveno- vaspitnih mera u romskom vrtiću za decu i roditelje na temu: lična higijena. Finansiralo Ministarstvo zdravlja RS u okviru Dekade Roma.
 8. 2013/14. je realizovan IPA projekt prekogranične saradnje Mađarska-Srbija “Analiza kvaliteta podzemnih i pijaćih voda zajedničkog vodonosnog sloja regiona Baja-Sombor“- DriWas-projekat HUSRB/1203/121/132. U sklopu ovog projekta nabavljena je sledeća oprema: TOC-VCPN i Gasni hromatograf sa ECD detektorom Projekat sufinansirana sredstvima Evropske unije. Partneri na ovom projektu su bili Grad Sombor, Zavod za javno zdravlje Sombor, Direkcija za vodu i zaštitu prirode Donje Tise iz Segedina, Nacionalni institut za zaštitu životne sredine iz Baje
 9. U sklopu podprojekta “ Kontrola sadržaja natrijumhlorida u obrocima organizovane društvene ishrane dece predškolskog uzrasta I adolescenata u autonomnoj pokrajini Vojvodina” nabavljena je jon selektivna elektroda za određivanje hlorida. Ovaj projekat se realizovao kao Posebni program u oblasti javnog zdravlja na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine.
 10. U sklopu projekta “ Javni konkurs za finansiranje I sufinansiranje projekata u oblasti zdravstvene zaštite u 2015. “ Uprava za kapitalan ulaganja AP Vojvodine, u  nabavljeno je  terensko vozilo Citroen Nemo, namenjeno za uzorkovanje voda  i namirnica.
 11. „Kontrola komaraca u pograničnoj oblasti – MOS-Cross
  Projekat MOS-Cross ukupne vrednosti 982.167,50 evra odobren je u okviru Intereg-IPA programa prekogranične saradnje Hrvatska-Srbija za period od 2014. do 2020. godine i ocenjen je najvišim ocenama u okviru mere iz koje se finansiraju projekti javnog zdravlјa. Partneri na projektu su Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodine i Zavod za javno zdravlјe Sombor.Opšti cilј projekta je unapređenje usluga u oblasti javnog zdravlјa u Zapadno-bačkom okrugu i Osječko-baranjskoj županiji, a u vezi s ranim otkrivanjem bolesti koje prenose komarci uz pobolјšanje prekograničnog nadzora i kontrole brojnosti komaraca. 
  Obeležen početak projekta „Kontrola komaraca u pograničnoj oblasti“
  Otvarajuća konferencija povodom obeležavanja početka projekta „Kontrola komaraca u pograničnoj oblasti – MOS-Cross“ održana je u Osijeku dana 15. septembra 2017. godine, u organizaciji projektnih partnera. Opšti cilј projekta je unapređenje usluga u oblasti javnog zdravlјa u Zapadno-bačkom okrugu i Osječko-baranjskoj županiji, a u vezi s ranim otkrivanjem bolesti koje prenose komarci uz pobolјšanje prekograničnog nadzora i kontrole brojnosti komaraca.Očekivani rezultati projekta obuhvataju uspostavlјen integrisani prekogranični IT sistem za praćenje komaraca i bolesti koje oni prenose, a koji će sadržati i podatke o vremenskim prilikama, interaktivne mape povezane sa GIS sistemom koje će ukazivati na lokacije gde se komarci razmnožavaju, podatke o broju i toku populacije komaraca uklјučujući rani sistem upozorenja na bolesti koje komarci prenose. Kroz projekat će se zavodi u Zapadno-bačkom okrugu i Osječko-baranjskoj županiji opremiti sistemom za nadzor komaraca i laboratorijskom opremom uz obučavanje kadrova za poslove nadzora komaraca, metode uzorkovanja, detekciju bolesti koje prenose komarci. Takođe, u okviru projekta će se vršiti suzbijanje komaraca na kritičnim lokacijama u projektnom području kroz sprovođenje ekološki odgovornih mera. Kao značajna aktivnost projekta izdvaja se unapređenje znanja relevantnih aktera i javnosti (učenici, stariji sugrađani, građani itd) o pojedinačnim merama kontrole brojnosti komaraca uz delјenje besplatnih bioloških preparata za suzbijanje komarace.

Autor ovog teksta je Zoran

CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU

Zavedeno pod Projekti, datum objave je January 29th, 2016

 1. Ciprofloxacin Dry Powder for Inhalation (DPI) in Non-cystic Fibrosis Bronchiectasis (Non-CF BE) (RESPIRE 2)  

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/study/NCT02106832

Opšta bolnica Sombor ( Pneumoftizioloko odeljenje),  Centar za mikrobiologiju ZZJZ Sombor (bakteriološka kultura sputuma, izolacija i identifikacija traženih bakterija).

 1. Survey of Antibiotic Resistance (SOAR) 2014-2016 : Antibacterial resistance among Streptococcus pneumoniae , and Haemophilus influenzae in Europe, Africa, Asia-Pacific LATAM and CIS
 1. CAESAR – Central Asian and Eastern European Surveillance of Antimicrobial Resistance – WHO’s Regional Office for Europe 

Mikrobiološka laboratorija ZZJZ Sombor je uključena u CAESAR mrežu, sa još 13 laboratorija iz Srbije,  čiji se podaci o rezistenciji bakterija na antibiotike unose u baze podataka o rezisitenciji Svetske zdravstvene organizacije, SZO.
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2014/amr-report/en/

 1. Unapređeni kliničko-epidemiološki nadzor nad određenim zaraznim bolestima na teritoriji AP Vojvodine

“Posvećeni nadzor nad invazivnim bakterijskim oboljenjima uzrokovanim pneumokokom, meningokokom i hemofilusom influence tipa b”.

Tipizacija izolata vršiće se u saradnji sa nacionalnim referentnim laboratorijama (Zavod za javno zdravlje Sombor, Institut za mikrobiologiju Beograd).

 1. U sklopu podprojekta “ Posvećeni nadzor nad izazivačima bakterijskih meningitisa na teritoriji Vojvodine”,Sekretarijata za zdravstvo i socijalnu politiku AP Vojvodine, 2013. godine, u toku 2014. godine, realizovano je instaliranje opreme visoke tehnološke vrednosti, VITEK 2- compact 15, aparat za brzu identifikaciju bakterija I izradu testa osetljivosti.
 1. U sklopu projekta “ Javni konkurs za sufinansiranje, odnosno finansiranje izgradnje, održavanja i opremanja zdravstvenih ustanova u 2014. Pokrajinski sektetarijat za zdravstvo i socijalnu politiku i demografiji AP Vojvodine, dobijen je CO2 inkubator ( oprema visoke tehnološke vrednosti ), a takođe I klima uređaj, stolice, frižider, denzimetar itd.

Autor ovog teksta je Zoran

Dekada Roma 2005 – 2015

Zavedeno pod Projekti, datum objave je August 24th, 2009

Zavod za javno zdravlje Sombor je četriri puta konkurisao i dobio sredstva u okviru “Dekade Roma“ (2005-2015) pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja Republike Srbije koje finansira projekte a koji se odnose na očuvanje i unapređenje zdravlja Roma. Odobreni i relizovni projekati su:

 1. « ZAJEDNO U BORBI PROTIV PRENOSIOCA BOLESTI» realizovan tokm 2007. godine
 2. «ANALIZA HIGIJENSKO EPIDEMIOLOŠKIH USLOVA U ROMSKOM NASELJU BAČKI MONOŠTOR», realizovan tokom 2008.
 3. «PROCENA STANJA I STVARANJE BEZBEDNOG OKRUŽENJA U ROMSKOM NASELJU „ČERGA“ DERONJE», realizovan tokom 2009.
 4. «PROCENA HIGIJENSKO EPIDEMIOLOŠKE SITUACIJE I UTICAJ NA ZDRAVNJE ROMA U BOGOJEVU», odobren od strane Ministarstva, realizacija se očekuje tokom 2010.godine.

Svi projekat su se odvijali u saradnji sa NVO “Beli golub” iz Bačkog Monoštora i koordinatora iz ZZJZ Prim. mr sci med. dr Dragoslava Čubrilo. Zajednički cilj ovih projekata je procenu i unapređenje higijensko-epidemiološke situacije u romskom naseljima na teritoriji Zapadno-Bačkog okruga.

Autor ovog teksta je Zoran