Centri

AktuelnoRezultati merenja koncentracije polena

Prognoza UV indeksa

Članovima srpskog lekarskog društva

Javne nabake

Arhiva

26. јун 2017 – Међународни дан против злоупотребе и кријумчарења дроге – “Прво Саслушај”

Zavedeno pod Aktuelno, Arhiva, Kampanje, datum objave je June 16th, 2017

Злоупотреба и последице злоупотребе психоактивних супстанци погађају све друштвене слојеве у свим земљама света. Злоупотреба дрога има негативне последице по здравље и животе људи, подстиче криминал и прети одрживом развоју.

Pročitajte ostatak teksta →

Autor ovog teksta je Zoran

31. мај 2017 – Светски дан без дуванског дима – “Реци НЕ дувану” “ЗАШТИТИ ЗДРАВЉЕ, СМАЊИ СИРОМАШТВО И ДОПРИНЕСИ РАЗВОЈУ” Дуван – ПРетња Развоју

Zavedeno pod Aktuelno, Arhiva, Kampanje, datum objave je May 23rd, 2017

Сваке године 31. маја, Светска здравствена организација (СЗО) и њени партнери обележавају Светски дан без дувана, истичу здравствене и друге ризике који се повезују са употребом дувана и залажу се за делотворне политике којима се смањује употреба дувана.

Pročitajte ostatak teksta →

Autor ovog teksta je Zoran

21. мај 2017 – Међународни дан сећања на преминуле од сиде – “Зауставимо АИДС заједно”

Zavedeno pod Aktuelno, Arhiva, Kampanje, datum objave je May 22nd, 2017

Сећање на преминуле од AIDS-а (сиде) (International AIDS Candlelight Memorial) је једна од најстаријах и највећих мобилизационих кампања која има за циљ подизање свести у вези са HIV-ом и AIDS-ом на глобалном нивоу. Координатор кампање је Глобални здравствени савет (Global Health Council). 

Pročitajte ostatak teksta →

Autor ovog teksta je Zoran

15-21 мај 2017 – XXVII Недеља здравља уста и зуба – “Осмехни се Здраво”

Zavedeno pod Aktuelno, Arhiva, Kampanje, datum objave je May 22nd, 2017

Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут” са мрежом института/завода за јавно здравље и Стоматолошким факултетом Универзитета у Београду од 15. до 21. маја 2017. године обележавају Недељу здравља уста и зуба под слоганом „Осмехни се здраво”. 

Pročitajte ostatak teksta →

Autor ovog teksta je Zoran

10. мај – Међународни дан физичке активности – “Кретање за здравље”

Zavedeno pod Aktuelno, Arhiva, Kampanje, datum objave je May 22nd, 2017

Кампања “Кретање за здравље” обележава се од 2002. године. Иницирана је од стране Светске здравствене организације, и има за циљ повећање знања и пажње о физичкој активности на нивоу популације. 

Pročitajte ostatak teksta →

Autor ovog teksta je Zoran

8-14 мај 2017 – 4.ГЛОБАЛНА НЕДЕЉА БЕЗБЕДНОСТИ НА ПУТЕВИМА УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА – “Успори и Сачувај Животе”

Zavedeno pod Aktuelno, Arhiva, Kampanje, datum objave je May 22nd, 2017

4.Глoбална нeдeља бeзбeднoсти на путeвима Уjeдињeних  нациjа, ћe бити oбeлeжeна у  пeриoду 8.-14.маjа 2017.гoдинe пoд слoганoм “Успoри и сачуваj живoтe“, бићe пoсвeћeна брзини и oпаснoстима кoje oна са сoбoм нoси, каo и активнoстима и мeрама кoje трeба прeдузeти какo би сe умањиo oваj вoдeћи ризик oд смрти и пoврeда у саoбраћаjу.

Pročitajte ostatak teksta →

Autor ovog teksta je Zoran

5. мај 2017 – Светски дан хигијене руку у здравственим установама – “Опери руке, Спаси жиоте” – “Борба против антибиотске резистенције је у Вашим рукама”

Zavedeno pod Aktuelno, Arhiva, Kampanje, datum objave je May 22nd, 2017

Годишња кампања СЗО “Опери руке, Спаси животе”, ове године обележава се под слоганом “Борба против антибиотске резистенције је у Вашим рукама”.

Pročitajte ostatak teksta →

Autor ovog teksta je Zoran

24-30 април 2017 – Европска недеља имунизације – “Вакцине штите”

Zavedeno pod Aktuelno, Arhiva, Kampanje, datum objave je April 19th, 2017

 

ОБРАЋАЊЕ РОДИТЕЉИМА

ИМУНИЗАЦИЈА ЈЕ ЈЕДНОСТАВАН, БЕЗБЕДАН И ЕФИКАСАН НАЧИН ДА ЗАШТИТИТЕ СВОЈЕ ДЕТЕ ОД ОДРЕЂЕНИХ БОЛЕСТИ. ПОСЛЕДИЦЕ ОВИХ БОЛЕСТИ СУ ДАЛЕКО ТЕЖЕ ОД ЕВЕНТУАЛНИХ НЕЖЕЉЕНИХ ПОСЛЕДИЦА ИМУНИЗАЦИЈЕ!

Pročitajte ostatak teksta →

Autor ovog teksta je Zoran

24-30 април – Европска недеља имунизације – “Вакцине штите”

Zavedeno pod Aktuelno, Arhiva, Kampanje, datum objave je April 19th, 2017

Недeља имунизације је годишњи догађај чији је општи циљ повећање обухвата имунизацијом јачањем уверења о потреби заштите сваког детета/особе од болести које се могу спречити вакцинацијом, са посебним акцентом на децу из тешко доступних вулнерабилних и маргинализованих група, који је иницирала СЗО у октобру 2005. године, а у чије обележавање се укључила Србија од почетка.

Pročitajte ostatak teksta →

Autor ovog teksta je Zoran

7. април 2017 – Светски дан Здравља – “Депресија – Хајде да Разговарамо”

Zavedeno pod Aktuelno, Arhiva, Kampanje, datum objave je March 30th, 2017

Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”, уз подршку Министарства здравља Републике Србије и Светске здравствене организације – Канцеларије за Србију, сваке године обележава 7. април, Светски дан здравља, као један од значајних датума из Календара јавног здравља. Ове године Светски дан здравља посвећен је депресији и обележава се под слоганом „Депресија – хајде да разговарамо”.

Pročitajte ostatak teksta →

Autor ovog teksta je Zoran