Centri

AktuelnoRezultati merenja koncentracije polena

Prognoza UV indeksa

Članovima srpskog lekarskog društva

Javne nabake

Arhiva za May, 2012

20. maj 2012 – Dan sećanja na preminule od side

Zavedeno pod Aktuelno, Arhiva, Vesti, datum objave je May 18th, 2012

20. maja ove godine, u svetu se po 29. put obeležava Dan sećanja na preminule od side, u našoj zemlji 8. put. Ovogodišnja kampanja, koja kod nas traje od 14. do 21. maja, realizuje se pod sloganom «I ZDRAVLJE I DOSTOJANSTVO», imajući u vidu da je ključna aktivnost upravo smanjenje stigme i diskriminacije osoba koje žive sa HIV – om.

Dan secanja 2012 Pročitajte ostatak teksta →

Autor ovog teksta je Zoran

21-27 мај 2012 – XXII Недеља здравља уста и зуба – “Право је време за здрав осмех”

Zavedeno pod Aktuelno, Arhiva, Vesti, datum objave je May 18th, 2012

Од 21. до 27. маја 2012. године, обележава се 22. по реду Недеља здравља уста и зуба.

Nedelja zdravlja usta i zuba 2012, Poster, jedan od nagradjenih radova 2011

Pročitajte ostatak teksta →

Autor ovog teksta je Zoran

10. мај – Међународни дан физичке активности – Кретање за здравље, 2012

Zavedeno pod Aktuelno, Arhiva, Vesti, datum objave je May 9th, 2012

Сваке године 10. маја обележавамо међународни дан физичке активности под називом “Кретање за здравље“. Овај датум установљен је 2002. године од стране Светске здравствене организације (СЗO) са циљем да промовише физичку активност.

mfhbar Pročitajte ostatak teksta →

Autor ovog teksta je Zoran

5. maj – Svetski dan higijene ruku u zdravstvenim ustanovama, 2012 – Čiste ruke spašavaju živote

Zavedeno pod Aktuelno, Arhiva, Vesti, datum objave je May 4th, 2012

Svake godine, 5. maja, obeležava se Svetski dan higijene ruku u zdravstvenim ustanovama. Bоlničке infекciје su јеdаn оd nајčеšćih nеžеljеnih dоgаđаја vеzаnо zа zdrаvstvеnu nеgu, а stvаrаn brој pаciјеnаtа sа bоlničкоm infекciјоm је tеšко utvrditi zbоg tеšкоćа u priкupljаnju pоuzdаnih pоdаtака. Ipak, Svеtsка zdrаvstvеnа оrgаnizаciја i drugе instituciје које sе bаvе оvim prоblеmоm, nаglаšаvајu dа је prоblеm bоlničкih infекciја nаrоčitо izrаžеn u zеmljаmа u rаzvојu. Vеćinu bоlničкih infекciја је mоgućе prеvеnirаti sprоvоđеnjеm pоstupака higiјеnе ruкu zаpоslеnih, u prаvо vrеmе i nа prаvi nаčin. U cilju оbеlеžаvаnjа 5. mаја, Dаnа čistih ruкu u zdrаvstvеnim ustаnоvаmа, Svеtsка zdrаvstvеnа оrgаnizаciја је zа оvu gоdinu pокrеnulа iniciјаtivu zа кrеirаnjе Акciоnih plаnоvа zа pоbоljšаnjе sprоvоđеnjа mеrа higiјеnе ruкu u zdrаvstvеnim ustаnоvаmа, којi bi bili urаđеni nа оsnоvu sаmоprоcеnе.

5_Moments_For_Hand_Hygiene_Poster

Pročitajte ostatak teksta →

Autor ovog teksta je Zoran