Centri

AktuelnoRezultati merenja koncentracije polena

Prognoza UV indeksa

Članovima srpskog lekarskog društva

Javne nabake

Arhiva za June, 2011

Јавни позив – набавка лабораторијског материјала

Zavedeno pod Aktuelno, Arhiva, datum objave je June 16th, 2011

На основу члана 69. И 72. Закона о јаваним набавкама (“Службени гласник РС” број 116/2008)

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СОМБОР

Војвођанска 47
С О М Б О Р
E-mail:office@zzjzsombor.org
ПИБ 101842968

Оглашава

Ј А В Н И    П О З И В

За прикупљање понуда у отвореном поступку јавне набавке број1/2011 за набавку добара – лабораторијског материјала

Предмет јавне набавке је лабораторијски материјал по партијама:

  • ·Партија 1   – Хранљиве подлоге
  • ·Партија 2   – Хемикалије
  • ·Партија 3   – Лабораторијско стакло
  • ·Партија 3.1  –  Лабораторијска пластика
  • ·Партија 4   – Потрошни лабораторијски материјал
  • ·Партија 5.1  – Тестови за идентифиакцију
  • ·Партија 5.2  – Серолошки тестови
  • ·Партија 5.3 – Серолошки тестови
  • ·Партија 5.4 – Серолошки тестови
  • ·Партија 6 –  Дискови за антибиограме Pročitajte ostatak teksta →

Autor ovog teksta je Zoran

11. EMGM Kongres u Ljubljani

Zavedeno pod Aktuelno, Arhiva, Vesti, datum objave je June 2nd, 2011

Članovi Referentne laboratorije za hemofilus i meningokok Zavoda za javno zdravlje iz Sombora, učestvovali su na 11. evropskom kongresu referentnih laboratorija u organizaciji EMGM (The European Meningococcal Disease Society). Kongres je održan od 18. do 20. maja 2011. godine u Ljubljani, Slovenija, uz prisustvo preko 180 registrovanih učesnika. Pročitajte ostatak teksta →

Autor ovog teksta je Zoran