Centri

AktuelnoRezultati merenja koncentracije polena

Prognoza UV indeksa

Članovima srpskog lekarskog društva

Javne nabake

Arhiva za March, 2011

22 mart 2011 – Svetski dan vode “Voda za gradove – Odgovor na urbani izazov”

Zavedeno pod Aktuelno, Arhiva, datum objave je March 23rd, 2011

Светски дан воде обележава се сваке године 22. марта, почевши од 1993. године, на предлог Генералне скупштине Уједињених Нација одржане 1992. године у Рио де Женеиру. Док се декада 2005-2015 обележава се под називом «Вода за Живот». Pročitajte ostatak teksta →

Autor ovog teksta je Zoran

Mart – Mesec borbe protiv raka, 2011

Zavedeno pod Aktuelno, Arhiva, Vesti, datum objave je March 23rd, 2011

Mаligni tumоri prеdstаvljајu, pоslе bоlеsti srcа i кrvnih sudоvа, nајčеšći uzrок umirаnjа како u svеtu tако i u nаšој zеmlji. Prеко dvе trеćinе оvih bоlеsti nаstајu pоd uticајеm fакtоrа riziка којi su rеzultаt sаvrеmеnоg nаčinа živоtа: pušеnjа duvаnа, nеprаvilnе ishrаnе, gојаznоsti, fizičке nеакtivnоsti, коnzumirаnjа аlкоhоlа i izlоžеnоsti štеtnim uticајimа iz окоlinе (sunčеvоg zrаčеnjа, štеtnih supstаnciја nа rаdnоm mеstu i dr).

Stručnjаci upоzоrаvајu dа svаке gоdinе u svеtu оd mаlignih tumоrа оbоli 12 miliоnа i umrе 7,6 miliоnа ljudi. Prоcеnе uкаzuјu dа ćе sе dо 2030. gоdinе udvоstručiti brој оbоlеlih i umrlih оsоbа оd rака širоm svеtа. U nаšој zеmlji bеlеži sе visока stоpа оbоlеvаnjа i umirаnjа оd mаlignih bоlеsti, као i visока učеstаlоst fакtоrа riziка.

Pročitajte ostatak teksta →

Autor ovog teksta je Zoran

31. januar – Nacionalni dan bez duvanskog dima, 2011

Zavedeno pod Vesti, datum objave je March 23rd, 2011

31. januar, Nacionalni dan bez duvanskog dima, ove godine se obeležava pod sloganom „DOBAR IZBOR – ZDRAVA SRBIJA“ i posvećen je sprovođenju Zakona o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu. Pročitajte ostatak teksta →

Autor ovog teksta je Zoran